Joining our Network: 

By registering your free USW Exchange Membership you become a part of a network that enables you to create connections, access business briefings and unlock talent, expertise & leading facilities available at the University of South Wales. 

By subscribing you consent to receive our monthly newsletter containing our upcoming programme of events, networking opportunities and the latest on collaboration and innovation from across the University of South Wales. We will also send you information relating to any special interest areas you identify below & other discounts and offers available to access via USW Exchange Membership. 

View our Privacy Statement here

Ymuno â’n Rhwydwaith:

Drwy gofrestru eich Aelodaeth Cyfnewidfa PDC rhad ac am ddim rydych yn dod yn rhan o rwydwaith sy’n eich galluogi i greu cysylltiadau, i gael mynediad at gyfarfodydd briffio busnes ac i ddatgloi adnoddau talent, arbenigedd ac arwain sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru.

Drwy danysgrifio rydych yn cydsynio i dderbyn ein cylchlythyr misol sy’n cynnwys ein rhaglen o’n digwyddiadau nesaf a’r diweddaraf am gydweithredu ac arloesi ym Mhrifysgol De Cymru drwyddi draw. Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth i chi sy’n berthnasol i unrhyw feysydd o ddiddordeb arbennig y byddwch yn eu nodi isod a gostyngiadau eraill a chynigion fydd ar gael drwy Aelodaeth Cyfnewidfa PDC.

Edrychwch ar ein Datganiad Preifatrwydd yma.
 

* indicates required
Understanding your primary industry of operation helps us to identify which opportunities and events you may be most interested in.
Would you be open to sharing your industry experience with our students e.g. a short Q&A on life in the industry?

Please confirm you are happy for USW Exchange to contact you by email with information about news, events and opportunities for your business from the Exchange Byddwch cystal â chadarnhau eich bod yn hapus i Gyfnewidfa PDC gysylltu â chi drwy e-bost gyda gwybodaeth am newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd i’ch busnes o’r Gyfnewidfa

Email Marketing Powered by Mailchimp